Welkom
De NVDB is de branchevereniging van en voor de Nederlandse biobrandstofsector. De NVDB behartigt de belangen van producenten van biobrandstof die zo'n vijfmaal de consumptie van duurzame biobrandstoffen in Nederland vertegenwoordigen. Er zijn ook bedrijven bij de vereniging betrokken die niet over productiecapaciteit beschikken, maar wel een belangrijke schakel zijn in de biobrandstofsector en zich bijvoorbeeld bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen.
 
Alle leden van de NVDB onderschrijven de wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.
 
De vereniging streeft naar een ambitieus overheidsbeleid ter stimulering van duurzame biobrandstoffen, klik hier voor het lezen van de visie.
 
Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden, standpunten en algemeen nieuws over de branche.
 
 

Recente publicaties NVDB

20170628 NVDB Position paper Innovatie en RED2

20170403-NVDB-Brief-Informateur

20161122 Inbreng consultatie Besluit energie vervoer

20161122 - Gezamenlijke brief NVDB MVO VERNOF over implementatie ILUC-richtlijn

20160905 Inbreng consultatie Wet milieubeheer

Wat is biobrandstof?
De meeste auto’s en andere voertuigen in Nederland rijden op benzine of diesel. Benzine en diesel zijn eindige, fossiele brandstoffen, die voor een groot deel worden gewonnen in Rusland en landen in het Midden-Oosten.

Benzine en diesel kunnen worden vervangen door biobrandstoffen. Biobrandstoffen zijn een milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn raapzaad en maïs of afval en residuen zoals gebruikt frituurvet en houtsnippers. 

Wat is de bijmengverplichting?
Oliemaatschappijen zijn in Nederland verplicht om in benzine en diesel 8,5% biobrandstof bij te mengen. Dit wordt de ‘bijmengverplichting’ genoemd. Het is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om voertuigen voor 100% op biobrandstof te laten rijden.

Waarom is er een bijmengverplichting?
Nederland kent om meerdere redenen een bijmengverplichting. Biobrandstoffen kunnen Nederland ten eerste minder afhankelijk maken van eindige, fossiele brandstoffen en van olieproducerende landen. Biobrandstof leidt ten tweede tot minder CO2-uitstoot en kan klimaatverandering tegengaan. De productie van biobrandstoffen leidt ten derde tot economische groei. Veel producenten van biobrandstof zijn gevestigd in Nederland en zorgen voor werkgelegenheid.