20130201 - Nieuwe website www.nvdb.org online

PERSBERICHT                                                                                                 
 
Nieuwe website www.nvdb.org online
 
Den Haag, 1 februari – De website van de NVDB is online. Op de website wordt uitgelegd waarom de NVDB de inzet van duurzame biobrandstof noodzakelijk vindt en hoe de overheid ervoor zorgt dat biobrandstof wordt ‘bijgemengd’ in benzine en diesel. Op de website verschijnen bovendien  persberichten met standpunten van de NVDB over bijvoorbeeld de vermeende invloed van de productie van biobrandstof op de voedselprijzen. Ook nieuwsberichten uit de media en brieven van de overheid over het biobrandstoffenbeleid zijn via de website te vinden.   
 
De NVDB (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen) geeft op www.nvdb.org uitleg  over de verschillende biobrandstoffen en de argumenten om deze toe te voegen (‘bij te mengen’) aan benzine en diesel. Op de website wordt ook het biobrandstoffenbeleid van de overheid kort beschreven.
 
De NVDB reageert op de website bovendien door middel van persberichten en position papers op discussies in de media en op voorstellen van de overheid. Zo gaat de NVDB in een position paper van eind januari in op uitspraken in de media dat de stijging van de voedselprijzen voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het gebruik van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen. In het position paper wordt verwezen naar een rapport van de Wereldbank (2010), waarin toegelicht wordt dat wereldwijd voor de productie van biobrandstoffen slechts ongeveer 1.5 procent van de landbouwgrond gebruikt wordt en dat de invloed van biobrandstoffen op voedselprijzen dan ook veel kleiner is dan vaak wordt gedacht.
 
Op de website zijn tot slot ook nieuwsberichten, brieven van de regering aan de Tweede Kamer en  verschillende studies en rapporten over biobrandstoffen te vinden. Ook de belangrijkste voorstellen van de Europese Commissie komen op de website te staan.
 
 
 
Einde bericht –
**NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)**
Voor meer informatie: Rogier van Keulen, secretaris NVDB, 070 7503103, info@nvdb.org