20190627 - Argent Energy als lid toegetreden tot NVDB
Met ingang van 19 juni 2019 heeft Argent Energy Netherlands Holding B.V. zich aangesloten als lid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB).


20190522 Reactie van MVO en NVDB op de Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel
Op maandag 20 mei 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzake een onderzoek van het Openbaar Ministerie t.a.v. biodiesel aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier de reactie van MVO -de ketenorganisatie voor oliën en vetten en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB).


20130905 - Bart Leenders nieuwe voorzitter branchevereniging NVDB
Den Haag, 5 september 2013 - Bart Leenders is vanaf heden voorzitter van de NVDB, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen. Hij zal de voorzittershamer overnemen van Rob Voncken, die per 1 september is gestopt als CEO van BioMCN en daarom ook binnen de NVDB het stokje overdraagt. Het bestuur van de NVDB dankt Rob Voncken voor zijn uitstekende werk en het initiatief en de visie om de branchevereniging op te richten, die in de uitdagende politieke en maatschappelijke omgeving van de biobrandstoffensector onmisbaar is.


20130201 - Nieuwe website www.nvdb.org online
Den Haag, 1 februari – De website van de NVDB is online. Op de website wordt uitgelegd waarom de NVDB de inzet van duurzame biobrandstof noodzakelijk vindt en hoe de overheid ervoor zorgt dat biobrandstof wordt ‘bijgemengd’ in benzine en diesel.


20120920 - U-bocht biobrandstofbeleid schaadt economie, milieu én innovatie biobrandstofsector
Den Haag, 20 september – De NVDB vindt dat de gelekte voorstellen van de Europese Commissie om CO2-uitstoot door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) te voorkomen hun doel voorbijschieten. De radicale koersverandering heeft grote gevolgen voor reeds gedane investeringen en kost werkgelegenheid.


20120816 - Werkelijke oorzaken en oplossingen voor hoge voedselprijzen blijven onderbelicht
Den Haag, 16 augustus 2012 – Biobrandstoffen worden wederom ten onrechte aangewezen als een belangrijke oorzaak van de sterke stijging van de voedselprijzen. Wereldwijd wordt hoogstens 1 tot 2% van alle landbouwgrond gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.