20160905 Inbreng consultatie Wet milieubeheer

Als gevolg van de ILUC-richtlijn en de invulling van de uitvoeringssystematiek voor de reductieverplichting uit art. 7a van de Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) is het Europees beleid voor verduurzaming van de transportsector gewijzigd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) heeft een voorstel voorbereid voor de implementatie van deze richtlijnen in de Wet milieubeheer. In het onderstaande document geeft de Nederlandse Vereniging van Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) haar reactie op de consultatie en de daarmee samenhangende beleidskeuzes.