20161122 Inbreng consultatie Besluit energie vervoer
Inbreng NVDB voor de consultatie over het concept Besluit energie vervoer t.b.v. de ILUC-richtlijn en art. 7a uit de Richtlijn brandstofkwaliteit.


20160905 Inbreng consultatie Wet milieubeheer
Inbreng NVDB voor de consultatie over de wijziging van de Wet milieubeheer t.b.v. de ILUC-richtlijn en art. 7a uit de Richtlijn brandstofkwaliteit.