20130620 - Rapport Wereldbank 'Long-Term Drivers of Food Prices'

Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank zijn hoge olieprijzen de hoofdoorzaak van de stijging van de voedselprijzen. De Wereldbank constateert ook dat het effect van biobrandstoffen op voedselprijzen niet zo sterk is als gerapporteerd in eerdere studies.
Klik hier om het rapport te openen en te lezen.