20120713 Reactie op de notitie Biomassa en beleid hoe sturen op minder CO2
Wij hebben met interesse de notitie Biomassa en beleid: hoe sturen op minder CO2? gelezen en zijn verheugd over het pleidooi om over te stappen op sturing op prestaties (CO2)...